Tjänster

En flexibel och pålitlig kommunikationspartner utefter era behov

Min affärsidé går ut på att finnas när behov uppstår. Jag går in tillfälligt eller under längre perioder som kommunikatör eller som kommunikationschef helt efter era förutsättningar.

Jag stöttar er med den interna och externa kommunikationen, nyhetsbrev, sociala medier, varumärkesbyggande kommunikation, copy, kampanjer, event och marknadsföring.

Strategisk kommunikation.

Kommunikationsplan, strategier (var och vad ska vi kommunicera) och varumärkesbyggande kommunikation.

Operativ kommunikation.

Nyhetsbrev både till kunder och anställda, tryckmaterial, presentationer, kampanjer och event.

Copywrite och storytelling.

För att lyfta era texter på webb eller till kund till nya nivåer.

Sociala medier.

Idag är det viktigt att ha ett aktivt och engagerande flöde i sociala medier för att nå ut externt till blivande medarbetare och kunder.

Utbildning.

För er som själva vill ta sin kommunikation till nästa nivå. Jag ger er verktygslådan, ni tar sedan hand om verktygen själva. Exempelvis på hur man underhåller sina kanaler i sociala medier på bästa sätt.

Politisk kommunikation och opinionsbildning.

Politisk kommunikation innebär kommunikationen från en offentlig förvaltning men också politiskt fattade beslut som behöver konkretiseras.