"Proffs på kommunikation med spetskompetens inom ledning och styrning samt politisk kommunikation"

Vad arbetar vi med:

Förtroendebyggande kommunikation, externt och internt.
Spetskompetens inom ledning och styrning samt politisk kommunikation.

Vad gör oss unika:

En pålitlig kommunikationspartner som finns för er när behov uppstår. De allra flesta små och medelstora företag behöver inte en kommunikatör anställd på heltid. Jag är en flexibel resurs för er, när ni behöver. På deltid eller heltid. Under kortare eller längre perioder.

Efter 15 år som politiker och senast som regionråd i Blekinge har jag skaffat mig bred kunskap inom kommunikationsarbete samt som ledare i offentlig förvaltning. Sedan tog jag mig vidare inom kommunikationsbranschen och har nu utvecklat mina kunskaper inom olika typer av kommunikation, sociala medier och som copywriter. Med en gedigen grund att stå på och flera samarbetspartners vid behov stöttar jag er på bästa sätt i ert kommunikationsarbete.

Vad kan vi hjälpa dig och ditt företag med?

Med stor erfarenhet av förtroendebyggande kommunikation stöttar jag många olika typer av arbetsplatser, företag och föreningar med intern och extern kommunikation, sociala medier, kampanjer, nyhetsbrev, ledarskapsutveckling, utbildning samt mediahantering och krishantering, vid behov.

Utbildning sker både gentemot enskilda personer, företag och förtroendevalda. Antingen arbetar ni inom eller tillsammans med politiskt styrda organisationer där jag kan ge er de bästa möjligheterna att skapa ett gott samarbete och tipsa om vilka vägar som finns inom organisationen. Ni behöver kanske utbildning i hur ni bäst sköter era sociala medier eller nya inspel på hur ni själva kommer vidare i ert kommunikationsarbete.

Jag arbetar även med opinionsbildning och politisk kommunikation med bred erfarenhet av hur du effektivt ska nå fram och till vem.

Kontakta oss:

Jag vill gärna komma i kontakt med dig för att se hur jag kan hjälpa dig och ditt företag på bästa sätt. Jag finns på LinkedIn, Facebook och Instagram men självklart kan du också nå mig via mail eller telefon.

E-post: emma@stjernlofs.com
Telefon: 0703-34 72 92

Snabbvägar